Växjö Veterinärpraktik ger råd och tips

Tips och Råd

Växjö Veterinärpraktik

Krämpor

Innehåller följande kategorier:
Hud
Skelett och Leder
Öronkli
Förgiftning

Skelett och leder - Stel och sliten
Osteoartrit/artros, vad är det?

Artros innebär att ledens brosk bryts ner. Samtidigt aktiveras en mängd inflammatoriska processer. Inflammationen ger upphov till smärta och svullnad vilket ibland kan kännas även utanpå leden. Både katter och hundar kan drabbas av artros.

Symtom
Hundar drabbade av artros visar ofta en påtaglig stelhet, framför allt efter vila. Hundens kan också ha svårt för att lägga sig ner normalt vilket visar sig genom ett förändrat och/eller onormalt rörelsemönster. Hälta är ytterligare ett symtom som kan vara svårt att upptäcka om smärtan är dubbelsidig.
Artrosdrabbade katter upplevs ofta vara mindre rörliga än tidigare och kan ha svårigheter att hoppa upp på fönsterbrädan eller till favoritplatsen högst upp på hyllan.
Hundar och katter kan visa tecken på smärta på andra mer diffusa sätt och det är därför viktigt att vi kan upptäcka och förstå deras signaler.

Följande beteende kan tyda på smärta:
– ändrad kroppshållning
– flämtande/hässjande (hund)
– reaktion på beröring
– aggressivitet eller rädsla
– överdrivet slickande på en kroppsdel
– rastlöshet eller apati
– gnyende, morrningar
– nedsatt aptit

Vilka kan drabbas?

Osteoartrit kan uppkomma då djuret blir äldre. Det åldrande djurets ämnesomsättning skiljer sig från det yngre djurets, kompositionen av broskvävnaden förändras och den fysiska aktiviteten minskar.
Atros kan även uppkomma sekundärt till andra ledskador, t ex korsbandsskada, eller om leden utsatts för långvarig och felaktig belastning. Medfödda missbildningar, t ex höftledsdysplasi hos hundar, hindrar en normal ledfunktion vilket i sin tur ökar risken för artros.

Behandling
Ledsjukdomen artros kan aldrig botas, utan all behandling utgår från att förhindra uppkomst av och lindra smärtan. Observera dock att operation kan vara ett alternativ för en del artros- eller höftledsdysplasi-drabbade hundar, men detta kommer inte att beröras mer här.

Viktkontroll (hund och katt)
Minimal belastning på lederna är av största betydelse. En överviktig artrospatient kan minska sina besvär avsevärt genom viktreduktion. Optimal vikt underlättar rörelse och aktivitet vilket medför ökad möjlighet att bygga upp ändamålsenliga muskler.Ett begränsat energiintag under uppväxten minskar risken för artros. Det är därför viktigt att ge snabbväxande valpar av stor ras ett anpassat foder.

dsc026001

Foder
Specialanpassade foder för växande hundar och katter samt de som behöver genomgå viktreduktion och/eller har drabbats av artros kan vara en del av en behandlingsregim.

Fiskolja (hund och katt)
Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA reducerar den inflammatoriska processen i leden samt minskar de brosknedbrytande enzymernas aktivitet.

Glukosamin (hund och katt)
Tillförsel av glukosamin och kondroitin (GAG) är viktiga för uppbyggnad av nytt brosk.

Massage (hundar)
Hundar som lider av artros besväras ofta av muskelspänningar. Massage och stretching löser upp spänningar och ger en må-bra-känsla.

Cartrophen (hundar)
Cartrophen är ett receptbelagt läkemedel som administreras av veterinär. Cartrophen har en skyddande effekt på ledbrosket och återställer det skadade ledbroskets funktion.

NSAID (hund och katt)
Icke-steroid antiinflammatoriska läkemedel hämmar inflammationen och ger hunden och katten smärtlindring och därmed ökad livskvalité. Dessa läkemedel är recept-belagda.

Djur drabbade av artros kan ofta få ökad livskvalité med rätt behandling och kostråd.

Kontakta oss gärna för att få veta mer!

 dsc032731-kopia
Öroninflammation

Öroninflammation
Öroninflammation är ett vanligt problem hos hundar och ofta orsakas av en överväxt av bakterier och jästsvamp i hörselgången. Infektionen och inflammationen ger upphov till klåda och onormal lukt. Den irriterade hörselgången fylls på med öronsekret och öronlappen blir varm och röd. Hunden visar symtom på öroninflammation genom att klia sig i öronen och/eller skaka på huvudet.

dsc022121-kopia

Varför får min hund eller katt öroninflammation?
Frisk hud har ett ytlager som skyddar mot infektioner och en normalflora av bakterier och jästsvamp befinner sig på hudens yta. Om örats naturliga försvar försämras får bakterier och jästsvamp alltför goda livsbetingelser och orsakar därmed en infektion och inflammation. Örats normala miljö kan störas av t ex överdriven vaxproduktion eller riklig hårväxt i ytteröra och hörselgång. Återkommande hudbesvär och/eller öroninflammation kan vara sekundära besvär på ett underliggande problem, t ex parasiter, infektion, hormonell sjukdom och allergi.

Egenvård
Lindrig irritation i örat kan hävas genom att öronen rengörs med öronrens speciellt framtaget för hund och katt. Öronrenset löser upp och transporterar ut överflödigt vax och förändrar mikromiljön i hörselgången vilket missgynnar bakterier och jästsvamp. Häll i rikligt med öronrens i hörselgången, håll upp öronlappen och massera öronbasen försiktigt. Torka därefter ur ytterörat med en bomullstuss på fingret. Använd ej tops, då kan problemet förvärras.

Veterinär behandling
Ibland lyckas du inte häva irritationen på egen hand eller så har hunden så kraftiga besvär att veterinär måste kontaktas direkt. Jag undersöker då öronen med otoskop och tar prov från örat. Provet undersöks i mikroskop avseende förekomst av bakterier och svamp. Ibland kan resistensundersökning behöva göras för att få bekräftat vilken medicin som behövs.

Vid kroniska besvär kan hunden ha kraftig smärta från örat och undersökning av hörselgång och trumhinna kan då behöva göras under narkos.

Förebyggande
Det finns flera knep som kan förhindra att öroninflammationen kommer tillbaka.

– vid riklig vaxproduktion, rengör öronen regelbundet , det finns också receptfria preparat som minskar vaxproduktion
– ta för vana att klippa päls på tunga öronlappar
– håll hörselgången fri från riklig hårväxt (dra ut håren med en peang eller liknande, klipp inte med sax – hårklipp hamnar lätt i hörselgången)
– låt hunden inte bada lika ofta eller inte alls, var noga att torka ur öronen efteråt
– var uppmärksam på eventuell återinfektion med ohyra
– jag hjälper dig att utreda underliggande problem som kan orsaka återkommande öron- och hudbesvär

Komplikationer
En akut öroninflammation kan utvecklas till en kronisk dito om den lämnas obehandlad. Hörselgången blir då så kraftigt svullen och kan genomgå en förändring som inte kan hävas med medicin. Återkommande öronbesvär bör utredas för att minska risken för kroniska förändringar och besvär.

toyo-redigerad-bild

Öronskabb

Öronskabb

Öronskabb är ett kvalster som i första hand infekterar (unga) katter. Parasiten lever och förökar sig i kattens öron och ger tillsammans med öronvax upphov till ett brunaktigt, kaffesumpsliknande sekret i hörselgången och en mycket besvärande klåda. Majoriteten av drabbade katter kliar sig frekvent i och runt öronen och kan till och med skrapa upp sår. När katten skakar på huvudet kan små blodkärl brista i öronlappen och katten drabbas då av blodöra. Ytterligare komplikationer till obehandlad öronskabbinfektion är infektion med bakterier och jästsvamp och/eller kroniska förändringar av hörselgången.

dsc026711

Öronskabb smittar framför allt via direktkontakt. Ofta drabbar öronskabb unga katter som ofta visar mer besvär av parasiterna än sina vuxna artfränder. Det är inte sällan kattmamman överför öronskabb till sina kattungar. Redan vid leveransklar ålder kan kattungen vara kraftigt infekterad och ha stora besvär. Dock är det är inte alla katter som visar tecken på klåda trots en pågående infektion. Det händer att familjens innekatt kliar sig trots att kattkompisen som är utekatt inte visar några besvär trots att den utgör smittkällan.

Veterinären undersöker kattens hörselgångar och undersöker öronsekret i mikroskop för att upptäcka öronskabb och fastställa om det även pågår en bakterie- eller svampinfektion. Det är viktigt att öronen rengörs noga med öronrens innan behandling med receptbelagt läkemedel sätts in för att få ett optimalt slutresultat.

dsc045082

Rävskabb
 Rävskabb

Rävskabb (Sarcoptes scabeiei) har fått sitt namn av att rödrävar började sprida smittan till hundar i Skandinavien under 1970-talet. Före denna tidpunkt hade sjukdomen under lång tid inte funnits i dessa områden, varken bland rödrävar eller hundar.

Symtom
Rävskabb associeras oftast med kraftig klåda som framför allt ger sig till känna nattetid. Skabben kan också ge upphov till så pass lindriga symtom att de knappt uppmärksammas. Andra tecken på infektion är lite lätt rodnad hud, mjällbildning och håravfall. Efterhand kan gråvita/gråsvarta skorpbildningar ses i huden. Rävskabb drabbar med tiden hela hundens hud, men oftast uppträder hudförändringarna först på öronlappskanter, armbågar, has, ryggslut och svansfäste. Ofta biter och kliar sig hunden i huden vilket kan ge upphov till en sekundär bakteriell- eller svampinfektion. En odiagnostiserad och obehandlad rävskabbsinfektion kan bli mycket allvarlig. Rävskabb kan även infektera människor och ger då upphov till röda kliande prickar. Dock kan inte kvalstret föröka sig hos främmande värddjur och därför drabbas människan endast av kortvariga symtom.

dsc015571

Livscykel
Rävskabben lever till största delen i hudens översta del. Där gräver honan gångar i vilka hon lägger sina ägg. Efter några dagar har äggen kläckts och larver utvecklas via två nymfstadier till vuxna könsmogna skabbdjur. Hela utvecklingen i huden tar ca två veckor.

Smittväg
Hundar kan smittas av rävskabb genom både direkt och indirekt kontakt med smittade djur (räv eller annan hund). Den indirekta smittan sker vanligtvis genom att hunden vistas där infekterade rävar befunnit sig, t ex i gryt. Men infektionen kan också överföras på platser där ett infekterat djur befunnit sig.Rävskabb är känsliga för låg och hög temperatur samt för uttorkning. I den torra luften inomhus överlever kvalstret endast ett par dygn, varför ingen sanering av inomhusmiljön behöver göras om hunden drabbats. Vid väder över 18 grader och hög luftfuktighet kan kvalstret aktivt röra sig och därmed uppsöka ett nytt värddjur.

Undersökning
Eftersom det finns flera sjukdomar som ger upphov till klåda, t ex loppor, löss, hårsäckskvalster, bakterie- och svampinfektioner samt allergi, är det viktigt att låta undersöka djuret så att det får adekvat behandling.

dsc070271-kopia

Hud - Fukteksem
Fukteksem (hot spot, retriever- eller sommareksem)

Fukteksem är en ytlig hudinfektion med fuktande yta, därav namnet. Infektionen uppkommer då bakterier på hudens yta gynnas av extra fuktighet och värme. Bakterietillväxten är explosiv och under kort tid uppstår ett smärtsamt sår som ger upphov till stark klåda. Infektionen uppkommer ofta efter bad men kan även bero på t ex underliggande öroninflammation, dåligt ursköljt schampo eller klåda orsakad av parasiter. Hot spot uppkommer inte sällan på hundens kinder där pälsen är särskilt tät, men kan utvecklas på andra ställen på kroppen beroende på underliggande orsak.

dsc08143

Behandling av fukteksem
Det är viktigt att snabbt åtgärda fukteksem för att förhindra vidare spridning av hudinfektionen. Ofta kan du själv behandla fukteksemet genom att:

Klipp bort hår som ofta, tillsammans med var, bildar en matta över såret. Ovanstående är mycket viktigt då det möjliggör sårrengöring och förutsättning för att kunna övervaka att infektionen inte sprider sig vidare i huden. Om det är svårt att få bort hår och var, kan detta först dränkas igenom med blöta kompresser.

Skölj och badda såret med ljummet tvålvatten för att rensa bort hårklipp och kvarblivet var. Torka varsamt torrt genom att försiktigt trycka rena kompresser mot såret. Badda med t ex Douxo lindra gel spray, en produkt som jag har god erfarenhet av och som säljs på Växjö Veterinärpraktik.

Krage eller sockor på tassarna kan behövas för att förhindra ytterligare traumatisering

Veterinärvård
Veterinärvård kan bli nödvändigt då fukteksem smärtar väldigt och ibland kan djuret behöva ges lugnande innan sårrengöring kan utföras. Röda prickar som breder ut sig i huden runt fukteksemet tyder på en djupare spridning i huden och kan behöva undersökas av en veterinär.

dsc006291

Algblomning
Härligt, härligt men farligt, farligt… med algbad i sommar

De blågörna algerna (cyanobakterier) bildar “algbloming” vid varmt sommarväder. Cyanobakterier förekommer i söt- bräck- och saltvatten och kan ansamlas i vikar och intill stränder och färgar vattnet grönt.

Cyanobakterierna kan frigöra gifter då de bryts ner och därför rekommenderas det inte att hundar dricker eller badar i vattendrag där det förekommer rik algblomning. Tänk på att en hund som badat i algrikt vatten kan få i sig gift genom att slicka på sin blöta päls.

dsc039661

De första tecknen på förgiftning är allmän oro och darrighet. Hunden kan också drabbas av klåda och irriterade ögon, kräkningar, diarré och neurologiska symtom såsom ostadig gång och kramper. Hundar som fått i sig neurotoxin (gift som drabbar nervceller) kan utveckla ett akut förlopp med symtom inom 30 minuter och i värsta fall kan den dö inom en timme. Neurotoxinet medför nämligen att nervcellerna till andningsmuskulaturen blockeras och hunden kvävs på så sätt.

Om hunden kommer i kontakt med cyanobakterier är det viktigt att skölja ur hundens päls och ögon med rent vatten samtidigt som man håller den varm för att undvika nedkylning. Kontakta genast veterinär om symtom uppstår.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kär och Galen

Kemisk kastrering hanhund
Orsak till kemisk kastration

Många hanhundar far illa då kvarterets många tikar löper. Denna stress kan medföra minskad eller avsaknad av matlust, oro och ständiga urinmarkeringar. Andra kan ha svårt för hundmöten.

dsc000281


Kemisk kastration med chip

Kemisk kastration med suprelorin innebär att ett chip injiceras under huden. Det verksamma ämnet deslorelin avges därefter kontinuerligt och undertrycker de hormoner som ger upphov till testosteronproduktionen. Ofruktsamhet uppnås sex veckor efter inplantationen och upprätthålls därefter i minst sex månader. Enstaka kemiskt kastrerade hanhundar parar löpande tikar. Skulle en behandlad hund para sig med en tik ska lämpliga åtgärder vidtas för att utesluta risken för dräktighet.

Fördelar med kemisk kastration
– möjliggör att “pröva på” vad en kastration innebär
– behandlingen kan upprepas
– chipet injiceras på vaken hund
– beteendeproblem som har sitt ursprung i könshormoner blir lättare att hantera och träna bort (tidig kastration innebär större chanser för framgångsrik beteenderehabilitering då hunden inte lagt sig till med inlärda icke önskvärda beteenden)
– risken för slagsmål blir betydligt mindre
– minskad rymningsbenägenhet då könsdriften försvinner och risken för tjuvparning minskar drastiskt
– kastrerade hanhundar urinmarkerar oftast mer sällan

Nackdelar med kemisk kastration
– många får ökad aptit och har lättare att gå upp i vikt. Ofta fungerar det alldeles utmärkt att byta till kastreringsfoder eller bantningsfoder som innehåller anpassat energi- och näringsinnehåll och gör att hunden upplever sig som mätt
– hundens pälskvalité kan förändras
– risk för biverkning i samband med kemisk kastration är ev lokal svullnad vid injektionsstället med liten risk för bindvävsinflammation och kapselbildning
– karenstid för tävling och utställning, se Svenska kennelklubbens hemsida
– det finns endast mycket begränsad information om fertiliteten återgår till det normala efter en behandling med suprelorin, varför det är viktigt att göra en risk/nytta bedömning innan avelshund behandlas

dsc017511

Kirurgisk kastration katt

Fördelar med att kastrera sin honkatt:
– Löpande katthonor kan vara högljudda och oroliga.

– Driften att föra sina gener vidare är stark. Löpande katthonor letar alltid efter en partner vilket många gånger leder till oönskade kattungar.

– Många friska kattungar avlivas varje år för att det inte finns någon som vill ta hand om dem.

– En dräktighet innebär alltid en potentiell risk för kattan. Dräktigheten kan sluta i förlossningskomplikationer och kejsarsnitt. Även om en försäkring täcker en del av kostnaderna kan vården bli dyr.

– Kattan kan av olika anledningar få svårt att ge sina kattungar tillräckligt mycket med mjölk. Stödutfodring i form av mjölkersättning i nappflaska många gånger per dag kan bli nödvändig.

– Kattungar måste präglas på människan för att ha potentialen att bli trevliga sällskapsdjur – finns tillräckligt med tid och engagemang?

dsc018411

Fördelar med att kastrera sin hankatt
– Okastrerade hankatter revirmarkerar med starkt luktande urin – även inomhus.

– Okastrerade hankatter kan vandra långt för att träffa en löpande katthona. Risken är överhängande att katten springer bort.- Hanen löper då större risk för att skadas eller dödas i trafiken då han är ute på “friarstråt”.

– Den okasterade hankatten bidrar till oönskade kattungar, se ovan.

– Okastrerade hankatter har större benägenhet att slåss vilket medför sårinfektioner och bölder vilka kan kräva veterinärvård.

– Okastrerade hankatter löper större risk för att drabbas av allvarliga och i förlängningen dödliga virus-sjukdomar som sprids via bett.

20080315127

Nackdelar med p-piller
Varför rekommenderar jag inte p-piller.

– Det är lätt att glömma p-pillret och kattan börjar löpa och para sig innan misstaget upptäcks.

– Många katthonor blir fenomenala på att gömma tabletten i munnen för att sedan spotta ut den och medicineringen får inte avsedd effekt.

– Långvarig användning av p-piller medför oönskade biverkningar, t ex elakartade juvertumörer.

När ska jag låta kastrera min katt?
Kastration av katt rekommenderas generellt från 6 månaders ålder:

– Vid 6 månaders ålder har katten hunnit växa till både fysiskt och psykiskt.

– Dess ämnesomsättning fungerar som en vuxen katts, vilket har betydelse för medicineringen i  samband med kastrationen..

– Kastration vid 6 mån ålder innebär i regel att katten inte hunnit bli könsmogen och oönskade kattungar och urinmarkering förhindras.

Hur operationen går till?

Kastrering av honkatt
Kastrering, även kallat sterilisering, av honkatt innebär att buken öppnas och äggstockar samt livmoder tas bort under narkos. Smärtstillande ges innan operationen.
Om det behövs hålls hudsåret sedan rent genom att baddas med ljummet vatten eller natriumklorid. Huden sys med intracutana stygn och löses sedan upp av sig själva. Du behöver inte komma tillbaka för att ta några stygn. Kattan får en vaxdukskrage på sig för att förhindra att hon slickar på såret.

Kastrering av hankatt
Kastrering av hankatt innebär att testiklar och bitestiklar tas bort. Hankatten ges lugnande och får smärtstillande innan operationen.
Operationsområdet lokalbedövas och de två ca 1 cm långa såren i pungen lämnas öppna för att sedan läka av sig själva. Det innebär att inga stygn behövs ta bort. Majoriteten av de kastrerade hankatterna visar inget intresse för såren och behöver därför ingen krage.

ID-märkning
Jag rekommenderar att id-märka din katt. Katten kan tatueras med id-nummer i örat eller chip-märkas. Fördelen med tatuering är att det syns att katten är märkt. Fördelen med id-chip är att numret aldrig kan bli otydligt. Det går med fördel att kombinera de två id-märkningarna om man vill.

ID-märkning har flera fördelar:
– Tatueringen uppmärksammas lätt och visar att katten har en ägare som värdesätter sin katt.

– Med hjälp av id-märkningen kan ägaren sökas upp via polis eller privatperson via djurid.se eller SVERAK:s register på internet dygnet runt

– Halsbandet blir överflödigt och risken för att fastna och skada sig elimineras.

– Husdjuret katten får högre status i samhället.

docu00771

P-Piller till katt

Användning
P-piller till katt används för långvarigt uppskjutande av löp. P-pillret ges en gång dagligen för att avbryta ett löp och därefter en gång per vecka. Det är viktigt att kontrollera att katten verkligen sväljer tabletten.

Biverkningar
Läkemedlet kan ge upphov till flera biverkningar såsom ökad risk för stor aptit och fetma, diabetes, ökad frekvens elakartade juvertumörer och livmoderinflammation. Om p-piller ges till en dräktig katt kan den naturliga förlossningen förhindras att komma igång normalt. Extremt överviktiga kattor ska inte behandlas med p-piller.

Växjö Veterinärpraktiks rekommendation
Förutsättningen för att p-piller ska fungera som effektivt preventivmedel för din katt är att medicineringen sker enligt bruksanvisning och att katten inte spottar ut tabletten senare. Med tanke på oönskade biverkningar, dräktighet och kattungar rekommenderar vi kirurgisk kastration framför användande av p-piller om det inte är tänkt att kattan ska användas i planerad avel. Ring 0470-40770 om du vill beställa recept på p-piller.

dsc042191

Mag- och Tarmproblem

Krasslig i Magen
 Krasslig i magen?

Störningar i mag-tarmkanalen och diarré kan orsakas av olämpligt födointag, infektioner och/eller annan sjukdom.Diarrén medför att kroppen förlorar vätska, energi och salter.

Observera att du alltid bör konsultera veterinär om hunden har påverkat allmäntillstånd, hög feber, är märkbart uttorkad eller har blodiga kräkningar och/eller diarré

Tänk på att ditt djur kan behöva dietmat i små portioner och ofta och ev kosttillskott som lugnar magen. Hör av dig om du behöver råd.

dsc023072

Förebyggande
& Friskvård

Munhälsa
 Har din hund eller katt dålig andedräkt?

Då de bakterier som normalt finns i munhålan växer till och fastnar på tandytan bildar de efterhand en beläggning, dentala plack. Tandsten bildas då dentala plack förkalkas. Tendensen till förkalkning varierar mellan olika raser och även inom munhålan.

Utsidan av överkäkens bakre tänder är särskilt utsatta för supragingival tandsten, så kallad salivsten. Det beror på att de stora spottkörtlarnas utförsgångar mynnar där. Salivstenen kan bildas på 2-3 dagar.

Subgingival tandsten, den så kallade serumstenen som bildas under tandköttskanten i tandköttsfickan, är mer svåråtkomlig. Den är mörkare i färgen på grund av blodfärgämnen och fäster mycket hårt mot tandytan. Bildningen av denna typ av tandsten tar längre tid.

Tandköttsinflammation, gingivit, orsakas av de skadliga ämnen som bakterierna utsöndrar. Detta medför att tandköttet blir rodnande och svullet längs med tandköttsranden. Tandköttet blöder lätt. Om ingen åtgärd görs sprider sig förändringen för att till slut omfatta hela tandköttet som då blir irriterat rött och blankt.
När bakteriebeläggningen sprider sig in mellan tanden och tandköttet blir även tandköttsfickan infekterad. Så småningom sprider sig infektionen ner till tandens rot och rothinnan förstörs. Tillslut bryts även käkbenet upp vilket resulterar i parodontit – inflammation i tandens stödjevävnader vilket leder till tandlossning.

dsc002441

Riskfaktorer
Tandköttsinflammation är åtminstone till en viss del beroende på fodrets konsistens. Mjuk och hackad mat medför till en snabb uppkomst av serumsten och en ofördelaktig sammansättning av munbakterier.

Små hundar har i regel lättare för att utveckla tandsten än större raser. Hundar med stora hängande överläppar och markanta hud-och slemhinneveck i underläpparna utvecklar lätt en hudinfektion där. Friktion skadar slemhinnan och bakterier och svamp trivs och växer till i den varma och fuktiga miljön där födoämnen och saliv ansamlas. Dålig munhygien och tandsten medför ofta försämring av hudinfektionen och hunden luktar illa i munnen.
Hundar med mycket päls i ansiktet löper större risk att drabbas av tandsten och dess följdsjukdomar. Håret runt läpparna torkar sällan helt och ligger konstant an mot tänder och tandkött. Den mekaniska retningen och den varma fuktiga miljön medför goda livsbetingelser för bakterier.

dsc08180-1

Förebyggande
Regelbunden mun- och tandvård förhindrar uppkomst av tandköttsinflammation och därpå följande tandlossning. Tandborstning håller tandköttet i god kondition och masserar bort plack. Börja redan vänja valpen vid att du öppnar munnen och tar på tänderna. När de permanenta tänderna sedan kommit börjar du med regelbunden tandborstning.

Växjö Veterinärpraktik tillhandahåller tandpasta för hund och katt.. Den välsmakande pastan innehåller endast naturliga råvaror i form av enzymer som saliven normalt innehåller. Den ökade koncentrationen av enzymer medför nedbrytning av matrester och förhindrar bakterieangrepp. Innehållet av slipmedel gör att du inte behöver borsta tänderna utan endast lägger en sträng pasta på tandköttet dagligen. Bäst resultat erhålls efter föregående tandsanering, se nedan.
För att tillgodose tandköttets behov av mekanisk stimulans tillhandahåller praktiken även tuggbitar. Dessa är tillverkade av råhud och är preparerade med de enzymer som återfinns i pastan.

Tandborstning stimulerar också tandköttet och motverkar plack och tandsten. Det finns särskilda tandborstar som fästs på fingret och särskild smakrik hundtandkräm.

Om hunden eller katten har mycket tandsten kan en munsanering behövas.

Varför ska jag vaccinera min hund eller katt?
Många djur förhindras att insjukna i dödlig sjukdom eller drabbas av kroniska besvär efter att ha överlevt den akuta sjukdomsfasen.
Vi vet nämligen att smittämnena finns i djurens omgivning och det händer att ovaccinerade djur insjuknar och dör i Sverige.

Vaccinering av katt
Kattens parvovirus som ger upphov till den potentiellt dödliga sjukdomen kattpest följer lätt med på kläder och skor. Därför bör alla katter, även inomhuskatter, vaccineras mot kattpest. Inomhuskatter som ska vistas på pensionat eller ställas ut samt utekatter bör också vaccineras mot kattsnuva.

Grundvaccinering
Grundvaccinering innebär att djuret vaccineras vid två tillfällen med tre-fyra veckors intervall för att aktivera immunförsvaret ordentligt och därmed få ett optimalt skydd.

Kattungar vaccineras vanligen från 8 veckors ålder.
Vid högt smittryck, t ex i hem för hittekatter, kan kattungarna börja vaccineras vid 6 veckors ålder. Äldre kattungar och vuxna oskyddade katter vaccineras två gånger med 3-4 veckors intervall.

2010061715882

Återvaccination
Kattungar vaccinerade som unga vaccineras igen vid 1 års ålder.

Äldre kattungar och vuxna katter vaccineras åter 1 år efter grundvaccinationen.

Uppföljande åter vaccination
För att behålla sitt skydd mot kattpest bör katten vaccineras med 2-3 års intervall.
Då skydd mot kattsnuva önskas bör katten vaccineras varje år.

Växjö Veterinärpraktiks generella rekommendation är att vaccinera katten varje eller vartannat år beroende på önskat skydd. Vid längre intervall kan det vara lätt att glömma bort att upprätthålla skyddet och risken för att drabbas av allvarlig sjukdom ökar.

Observera att särskilda regler angående vaccination kan gälla vid kattutställningar, pensionatvistelse och liknande!

dsc01907

Vaccinering av hund
 Alla hundar bör vaccineras mot parvo, valpsjuka och HCC (smittsam leverinfektion) som är potentiellt dödliga sjukdomar. Hund som överlevt den akuta sjukdomsfasen med hjälp av intensivvård kan drabbas av kroniska besvär.

Hundar som vistas i hundrika miljöer såsom utställning, tävling, pensionat och rastgård kan även vaccineras mot kennelhosta.

2009021413911

Grundvaccination
Unga hundvalpar vaccineras vid 8 veckors ålder för att få ett så tidigt skydd som möjligt. Dock kan de antikroppar som valpen fått via modersmjölken inverka negativt på vaccineringens effekt vid 8 veckors ålder. Därför ges en ny vaccination vid 12 veckors ålder då valpens eget immunförsvar är fullt utvecklat och ett optimalt och varaktigare skydd kan bildas.

Valpar vaccineras vanligen vid 8 och 12 veckors ålder.
Vid högt smittryck, t ex i aktiv utställningskennel, kan valparna börja vaccineras vid 6 veckors ålder.

Tidigare ovaccinerade valpar från 13 veckors ålder och vuxna oskyddade hundar vaccineras vid ett tillfälle.

Återvaccination
Valpar vaccineras igen vid 1 års ålder.
Vuxna hundar vaccineras åter 1-3 år efter grundvaccinationen, se nedan.

Uppföljande återvaccination
För att behålla sitt skydd mot parvo, valpsjuka och HCC (smittsam leverinfektion) bör hunden vaccineras med 2-3 års intervall.
Då skydd mot kennelhosta önskas bör hunden vaccineras varje år.

Växjö Veterinärpraktiks generella rekommendation är att vaccinera hunden vartannat år mot parvo, valpsjuka och HCC. Vid längre intervall kan det vara lätt att glömma bort att upprätthålla skyddet och risken för att drabbas av allvarlig sjukdom ökar.

Observera att särskilda regler angående vaccination kan gälla vid hundutställningar, pensionatvistelse och liknande!

dsc044701

Oro och Stress

Fyrverkeri och smällare

Råd till hundägare med smällare- och fyrverkerirädda hundar

Tänk på att…

– Bestraffa aldrig hunden när den är rädd, det förstärker bara känslan av att det finns något att vara rädd för.

– Försök inte trösta eller lugna hunden då den är rädd, eftersom det bara förstärker det nervösa beteendet. Var istället lugn och finns bara för din hund.

– Ignorera alla tecken på rädsla.

– Se till att hunden befinner sig på en trygg, säker och rymningsfri plats när ni misstänker att det kan förekomma smällare och/eller fyrverkerier.

– På nyårsafton eller vid andra tillfällen när ni vet att det kommer att skjutas smällare och raketer, försök placera hunden i ett välbekant rum. Dra ner rullgardiner och se till att hunden har leksaker och andra hemtama föremål kring sig. Hunden ska givetvis inte lämnas ensam.

– Spela musik, den behöver inte vara högt uppskruvad så länge det är musik med påtaglig takt.

– Ignorera själv smällandet.

– Låt om möjligt den rädda hunden vara tillsammans med en orädd hund den känner och trivs med.

dsc035945

Lugnande kosttillskott
Växjö Veterinärpraktik tillhandahåller kosttillskott som har en lugnande effekt och gör hunden mer trygg. Fråga mig gärna om råd.

Ångestdämpande medicin
En del hundar blir mycket rädda av smällare och fyrverkerier. Dessa hundar kan behöva ges ångestdämpande medicin för att inte fara illa under helger då smällare och/eller fyrverkerier förekommer. Det är viktigt att ge medicinen i lagom tid före det att fyrverkerier/smällande startar för att få god effekt.

Läkemedel påverkar hela hundens kropp . Det är därför viktigt att konsultera veterinär och låta denna undersöka hunden innan medicin ges enligt veterinärens recept och anvisningar.

Kontakta mig gärna för rådfrågning och bokning av tid.

Försiktig eller åksjuk
Försiktig kattunge eller åksjuk valp?

Okända miljöer, höga ljud och nya familjemedlemmar är exempel på situationer där katter och hundar kan visa tecken på stress och oro. Praktiken tillhandahåller produkter som kan hjälpa ditt djur att anpassa sig till ny miljö och känna sig mer trygg.

Hur vet jag om min katt är stressad eller att min hund är otrygg?
Djur är individer och kan visa tecken på stress och otrygghet på olika sätt. En del hundar får svårt att vara stilla utan vandrar rastlöst runt, en del skäller och andra kan ligga och slicka på sig själv. Stressade hundar kan lätt bli rädda eller destruktiva. Destruktiva beteenden kan yttra sig mot föremål i hundens omgivning eller mot individen själv. Katter drar sig ofta undan då de är i obalans, vilket kan vara svårt för ägaren att upptäcka. Kattens aptit kan bli sämre och den kan börja göra sina behov utanför lådan.

Växjö veterinärpraktik tillhandahåller flera olika kosttillskott som kan hjälpa din hund eller katt att hantera stressiga situationer. Hör gärna av dig om du vill ha råd och tips.

dsc012201

 

Utlandsresan

Rabies

Rabies är en dödlig virussjukdom som kan drabba alla varmblodiga djur inklusive människa. Djur i Sverige har varit förskonade från sjukdomen sen 1886 men i Östeuropa, Afrika, Asien och i Amerika är den vanlig. Varje år dör mellan 30 000 och 70 000 människor årligen till följd av rabies.

Smitta

Rabiesviruset utsöndras i stora mängder i saliven och risken för smitta är störst via bett. Viruset kan utsöndras ca två veckor innan djuret självt visar symtom på rabies. Det tar mellan några veckor upp till några månader tills symtom utvecklas hos den drabbade beroende på att viruset vandrar längs offrets nervbanor upp till centrala nervsystemet. Om en människa blivit biten av ett rabiessmittat djur kan sjukdom nästan alltid förhindras om denna blir behandlad omedelbart.

Symtom
Förändringar i beteendet är det tidigaste tecknet på rabiessjukdom. Tama djur, såsom hundar och katter, blir skygga och/eller aggressiva. Vilda djur förlorar sin naturliga skygghet och därmed ökar risken för kontakt med människan och tamdjur. Viruset ger med tiden upphov till förlamningar och rörelsestörning och till slut krampanfall innan offret dör. Rabiessmittade människor får ofta kramp i svalget då de ser vatten, varför rabies ofta kallas “vattuskräck”.

Förebyggande
Rabies kan förebyggas genom vaccinering samt genom att undvika okända däggdjur. Rabiesvaccination och därpå följande karens krävs för införsel i Svergie. Läs mer på Jordbruksverket.

dsc017871

Leptospiros

Leptospiros orsakas av en spiroket, en sorts bakterie. Leptospira-bakterien förekommer bland vilda smågnagare i varma och fuktiga klimat. Smittade gnagare förorenar mark och vattendrag. Infekterade hundar har ofta badat eller druckit ur kontaminerade vattendrag, förtärt ett smittat gnagarkadaver eller kommit i kontakt med ett sjukt djurs urin. Infekterade hundar kan utsöndra spiroketen i urinen under flera månader efter smittotillfället. Symtomfria bärare och även vaccinerade hundar kan också utsöndra smitta.

Symtom

Leptospiros kan visa sig i form av hög feber,muskelsmärtor, kräkningar och uttorkning. Ovaccinerade hundar kan bli allvarligt sjuka och dö. Sjukdomen kan också övergå i ett mer kroniskt förlopp vilket medför att njur- och leverfunktionen påverkas. Det sistnämnda kombinerat med inflammation i blodkärlen kan resultera i ökad blödningstendens. Leptospiros är en zoonos, en sjukdom som kan smitta från djur till människa. Bakterien kan smitta genom att ta sig igenom människans slemhinnor och små sår. Sjukdomen visar sig då oftast som influensaliknande symtom men kan också orsaka allvarlig livshotande sjukdom genom att förorsaka blödningar samt skador på lever och njurar.

Vaccin
Hundar som ska resa i Europa och vistas i skog och mark eller i hundrika miljöer bör vaccineras mot leptospiros. Vaccinet ger dock ett kort och icke fullständigt skydd mot infektion, men en rätt utförd vaccinering ger ofta hunden ett bättre skydd mot allvarliga symtom.

dsc036223

Resa till Norge
Hund och räv är dvärgbandmaskens huvudvärdar. Deras avföring smittar miljön samt gnagarpopulationen som lever där. Parasitens livscykel sluts när t ex en hund eller räv äter upp en sork. Människan kan smittas genom att klappa en infekterad hund som har parasitägg i pälsen eller genom förtäring av rå svamp eller bär. Parasiten kan orsaka en mycket allvarlig och svårbehandlad sjukdom hos människor då en levertransplantation kan vara nödvändig.

Parasiten har tyvärr påvisats i svensk natur.

Hundar som ska åka till Norge behöver ett sällskapsdjurs-pass och id-chip. Även avmaskning med prazikvantel 24-120 timmar ankomst till Norge krävs. Avmaskningen utförs av veterinär och antecknas i passet.

Katter som ska resa mellan Sverige och Norge behöver pass och id-chip. De behöver dock ingen avmaskning.

Mer information om ovanstående kan du läsa på www.mattilsynet.no.

dsc013632

Resa med hund i Europa
Införselregler mellan länder avseende hund och katt syftar på att förhindra spridning av rabies. I Europa och övriga länder förekommer det dock smittsamma djursjukdomar som är sällsynta eller inte förekommer i Sverige. Dessa regleras inte i lagstiftningen utan det är upp till vajre enskild djurägare att vidta åtgärder för att minska risken för att drabbas och föra smittan vidare. Nuvarande regler avseende införsel av hundar och katter till Sverige finns på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se. Enskilda länder kan ha egna tilläggsregler utöver de grundläggande kraven gemensamma för EU-länderna. Kontrollera därför varje lands regler innan du ska på utlandresa.

bla-mh-162Vad ska jag tänka på?

Införselkraven skyddar inte din hund från att bli smittad av allvarliga sjukdomar (rabies undantaget) under resan utomlands. Det är därför viktigt att du själv ansvarar för skyddsåtgärder minskar risken (inte utesluter) att hunden drabbas.

Avmaskning
Behandling med speciellt avmaskningsmedel förhindrar att din hund smittas av tropisk- och fransk hjärtmask samt rävens dvärgbandmask.

Fästing- och myggprofylax
Fästing-och myggförebyggande behandling kan minska risken för att få med sig brun hundfästing hem till Sverige (en fästingart som kan leva inomhus) och den myggburna smittan leishmanios.

8

Valpsjuka, parvo och HCC och kattpest
Tänk på att sjukdomar ovanliga i Sverige är vanligare utomlands.

Fler sjukdomar
Tänk på att det finns sjukdomar utomlands som din hund eller katt inte kan skyddas ifrån.

Försäkring
Kontrollera med ditt föräkringsbolag vad som gäller om din hund blir sjuk utomlands.

Mer information
Mer och utförligare information om ovanstående sjukdomar och vad du bör tänka på inför resa i Europa finns på www.sjv.se samt www.sva.se

Omvårdnad

Hundar behöver badas då de är smutsiga eller då de ska vara i extra fin kondition, t ex inför en utställning.

Katter är mycket renliga djur och håller sig oftast rena på egen hand. Dock blir äldre katter ofta mindre noga med pälsvården och extra pälsvård krävs inför utställningsdomarens kritiska bedömning.

Dags att bada
Det är viktigt att torka och frottera djuret riktigt torrt efter badet. Hundar och katter med tjock päls kan även behöva fönas för att bli riktigt torra in på huden. Hunden kan med fördel badas efter sista kvällspromenaden om vädret är kallt och ruskigt.
Växjö Veterinärpraktik tillhandahåller Medicinska schampoon från DOUXO® och Dechra®, pälsvårds-produkter för hund och katt.

Torr och fet mjäll

Torr och fet mjäll

DOUXO® Seborré Schampo
Seborré Schampo innehåller phytosphingosine vilken spelar en viktig roll för uppbyggnad och underhåll av hudens skyddsbarriär. Schampot kan användas ensamt eller som komplement till medicinsk behandling av torr eller fet mjäll. Kan kombineras med DOUXO® Seborré Mikroemulsion Spray eller DOUXO® Seborré spot-on.

DOUXO® Seborré Mikroemulsion Spray
Seborré Mikroemulsion Spray innehåller samma uppbyggande och skyddande ämnen som Seborré Schampo. Mikroemulsion Spray verkar vårdande vid lokal eller utbredd mjällbildning. Behandling kan med fördel växlas mellan Seborré Mikroemulsion Spray och Seborré schampo.

DOUXO® Seborré spot-on
Seborré spot-on tillhandahålls i pipetter och kan kombineras med övriga mjäll-produkter i serien. Spot-on produkten kan även användas till öron med riklig vaxproduktion, torra armbågar samt katter med torr eller fet hud.

Hudinfektion

Hudinfektion

DOUXO® Klorhexidin Schampo
Douxo klorhexidinschampo innehåller phytsphingosine, en naturlig beståndsdel i oskadad hud. Används vid irriterad hud. Kan användas som ett komplement till medicinsk behandling. Kan kombineras med DOUXO® Klorhexidin Mikroemulsion spray.

DOUXO® Klorhexidin Mikroemulsion spray
Mikroemulsion sprayet innehåller samma ämnen som schampot ovan. Används vid irriterad hud, eventuellt i kombination med klorhexidin schampo.

Dechra® -serien erbjuder

Trizchlor 4 schampoo
Klorhexidin schampoo med 4% klorhexidin.

DermabenSs schampoo
Djuprengörande schampoo. Används på veterinärs inrådan.

Malacitic schampoo
Motverkar bakterier och jästsvamp.

 

Bli ren och fin - produkt till vardags

Bli ren och fin – produkt till vardags

DOUXO® -serien erbjuder

Douxo® underhåll schampoo innehåller rengörande och mjukgörande ämnen som gör pälsen glänsande, mjuk och lätt att kamma.

img_0300

Känslig hud, t ex allergi och klåda

Känslig hud, t ex allergi och klåda

DOUXO®-serien erbjuder

DOUXO® Lindrachampo
Lindra Schampo innehåller phytosphingosine vilken spelar en viktig roll för uppbyggnad och underhåll av hudens skyddsbarriär. Används vid känslig hud och som ett komplement till medicinsk behandling vid allergi och klåda. Kan kombineras med DOUXO® Lindra Mikroemulsion Spray.

DOUXO® Lindra Mikroemulsion spray
Lindra Mikroemulsion spray innehåller samma klådlindrande och vårdande ämnen som DOUXO® Lindra schampo. Dessa produkter kan med fördel kombineras.

DOUXO® Lindra Gelspray
Lindra Gelspray innehåller ett lindrande och svalkande ämne och skyddar skadad hud från yttre påverkan. Produkten används till lokal hudirritation,
t ex fukteksem och insektsbett.

dsc08222-1

Kloklippning

Klons pulpa består av kärl- och nervrik vävnad som förser ditt djurs klo med näring. Om klon inte slits tillräckligt växer pulpan då klon blir längre vilket innebär att klon behöver klippas lite och ofta för att hållas i god kondition.Om klon klipps för sällan blir pulpan längre och det uppstår ofta blodvite och smärta då klon ska klippas. Skaderisken är också större då klorna är längre. Det är lätt hänt att ditt djur fastnar med den långa klon i något och sliter till och därmed orsakar ett klokapselbrott vilket måste behandlas av veterinär.

Om du vill ha hjälp och råd med kloklippning av ditt djur är du välkommen att höra av dig till mig.

dsc090701

Första Hjälpen

Värmeslag

Värmeslag.

Tänk på att inte lämna hunden själv i bilen en varm sommardag! Även om bilens fönster rullas ner och fordonet parkeras i vad som till en början är skugga kommer solen snabbt fram .Temperaturen i kupén stiger inom kort uppemot 50-85 grader Celsius.Hundar kan inte svettas och reglerar sin kroppstemperatur genom att hässja. En hund som hässjar förlorar vätska genom utandningsluften och onormalt frekvent hässjande leder även till kemisk obalans i hundens kropp.

Symtom
En hund som drabbats av värmeslag hässjar och visar tecken på yrsel . När temperaturen stiger till 41 grader Celsius mister hunden intresset för omgivningen och temperaturen ökar snabbt ytterligare och hunden dör. Tänk på att rubbnosiga, äldre och överviktiga hundar löper större risk att drabbas av värmeslag.

Vad göra vid misstanke om värmeslag?
Det är viktigt att kyla ner hunden lagom snabbt. Lägg kalla våta handdukar runt den, gärna i armhålor och runt tassarna. När hundens temperatur har sjunkit till 39,5 avbryts avkylningen. Kontakta därefter genast veterinär. Om hunden är medtagen kan den behöva dropp, medicin och övervakning.

Senare följder
En allför hög kroppstemperatur kan leda till allvarliga skador på hjärna, hjärta, tarmar, lever och njurar. Trots intensivvård är utgången oviss då djuret drabbats av värmeslag. Komplikationer kan uppstå även om det akuta skedet kunnat behandlas. Lagom snabb nedkylning och veterinärvård ökar dock chansen för överlevnad.

mazart-m-gummibandsnos-1

Bett och Stick

Ormbett

 

Huggormsbett
Hundar blir ofta bitna i nos och tassar då de ofta nosar på eller råkar trampa på ormen. Huggormsbett är potentiellt livsfarligt då det kan orsaka akut chock och död. Tidiga tecken på förgiftning visar sig i form av svullnad och smärta. Giftet kan också leda till blodtrycksfall, hemolys, blödningar och skada njurar, lever, mag-tarmkanal och hjärta. Ormens gift kan orsaka djuret skada trots att dess allmäntillstånd kan verka opåverkat.

copy_orm

Råd
Vid huggormsbett är det viktigt att hunden hålls i strikt vila. Rörelse medför nämligen att giftet sprids snabbare i kroppen och risken för allmän påverkan ökar. Bettstället ska inte heller bindas av, kylas eller liknande.
Det är viktigt att kontakta veterinär med en gång om olyckan varit framme. Även om hunden till en början verkar vara opåverkad av huggormsbettet kan giftet påverka hundens inre organ och symtomen kan tillta kraftigt under det första dygnet.

Veterinärvård
Ofta tas blodprov på huggorms-bitna djur för att bedöma hur mycket gift som överförts i samband med bettet. En symtomfri patient med en normal blodbild sätts under noggrann observation och strikt vila under det första dygnet.
Patienter som visar tecken på förgiftning bör läggas in för stationär vård för att stå under observation, burvila och dropp. Vid allvarliga förgiftningsfall kan ytterligare behandling bli nödvändig. Motgift bör ges så snart patientens allmäntillstånd blir sämre eller vid en snabbt tilltagande svullnad.

Kortison
Övertygande vetenskapliga bevis för behandling med kortison efter ett huggormsbett saknas. Kortison bör därför inte rutinmässigt ges vid akut misstanke om ormbett.

dsc050231

Fästingbett

Borrelios

Borrelios är en fästingburen sjukdom som är relativt vanlig i Sverige och kan drabba hund, människa och i enstaka fall katt. Borrelios orsakas av en spiroket, en sorts bakterie, som smittar då fästingen sugit blod i ett par dygn. Majoriteten av de hundar som infekterats drabbas aldrig av sjukdom. Hos ett fåtal av de drabbade hundarna förflyttar sig spiroketen till närliggande bindväv och hud.Inkubationstiden, perioden mellan smittöverföring och insjuknande, är ca 2-5 månader. Hunden kan då drabbas av:

– feber
– foderleda
– slöhet
– förstorade lymfknutor
– vandrande hälta

Diagnos
Diagnosen borrelia är ofta svår att fastställa då symtomen uppträder först en tid efter själva smittotillfället. Bakterien kan påvisas i hud nära det smittande fästingbettet men det är i efterhand svårt att veta vilket fästingbett som är aktuellt. Bakterien kan också påvisas i ledvätska från drabbad led, men testet är inte fullständigt pålitligt. Trots ett negativt provresultat kan hunden ha klinisk borrelios. Test avseende antikroppar kan inte alltid ge tillfredsställande information, då upp till 90% av alla hundar någon gång träffat på smittan men inte utvecklat sjukdomen. I de flesta fall kan dock borrelia-sjukdom uteslutas om provsvaret är negativt, vilket kan vara viktig information för en fortsatt utredning.

Förebyggande
Det finns veterinärmedicinska preparat på marknaden som minskar risken för fästingangrepp men ska alltid kombineras med noggrann daglig genomgång av hud och päls.

dsc029081

Små smådjur

Utfodring av kaniner
På vilda kaniners matsedel står gräs, blad och bark och de grovtarmsjäsande gnagarna är väl anpassade till och beroende av denna grovfoderdiet. Ofta utfodras kaniner med en alltför lättsmält och fiberfattig kost med högt kolhydrat- och fettinnehåll vilket kan leda till flera allvarliga hälsorisker.
Felaktig utfodring och hälsorisker
Felaktig utfodring med för stor del frukt, bröd och grönsaker medför ofta att kaninen bara äter av “godsakerna” och ratar grovfodret helt eller delvis. Detta kan leda till flera hälsoproblem och stora risker.- Prioriteringen av det goda leder till att kaninen lätt drabbas av fetma . Överviktiga kaniner har svårare att röra sig och har svårt att hålla sig rena
– Nedsatt renlighet tillsammans med störningar i mag-tarmkanalen i form av diarré ökar risken för angrepp av fluglarver och är ett akut problem som är mycket plågsamt för kaninen.-Oförmåga att inte kunna “återanvända” nattavföringen medför att kaninen går miste om viktiga vitaminer och bakterier.- Stor del av vilda kaniners tid går åt att söka, beta och smälta fodret. En tam kanin med alltför lättillgänglig mat kan drabbas av sysslolöshet och depression.dsc022391

Optimal diet – hö
Kaniner är anpassade till att beta grovfoder och skulle kunna leva ett gott liv på en diet bestående av endast gräs eller hö. Kaninen ska därför ha obegränsad tillgång till timotej eller gräshö dygnet runt. Grovfodret får gärna bestå av långa gräsfiber vilket ger hälsosam tandmotion och håller magen i trim.Det är viktigt att minst 80-90% av foderintaget består av hö eller gräs och att kaninen kan äta lite i taget men ofta. Servera gärna grovfodret i en hö-häck så förhindras det att bli förorenat och mindre attraktivt som föda.

Kaninpellets
Kaninpellets kan serveras dagligen i begränsade mängder. Pellets med högt fiberinnehåll, gärna över 20%, kan ges i mindre mängder. Unga och växande kaniner upp till 8 månaders ålder kan ges fri tillgång. Därefter kan kaninen utfodras enligt nedanstående tabell. Tänk på att mängden pellets ska anpassas till kaninens aktivitetsnivå. Mindre aktiva eller överviktiga kaniner bör endast ges hö.

Kaninens vikt Mängd kaninpellets
1-2 kg 1/8 dl
2,5-3,5 kg 1/4 dl
4-5 kg 1/2 dl
5,5-7,5 kg 3/4 dl

Tänk på att kanin- eller gnagar-blandningar inte är lämpligt för kaniner. Blandningarna innehåller ofta solrosfrön och dylikt vilka är rika på fett och kolhydrater.

Grönsaker
Kaniner älskar bladgrönt och detta bör ges varje dag. Bladgrönt såsom morotsblast, betblast, maskrosblad och maskrosblommor, grön paprika, basilika och hallonblad gynnar tillsammans med ett bra hö kaninens mag-tarmkanal och tillgodoser samtidigt en stor del av kaninens stora vätskebehov.

Vitaminer och saltsten
Om kaninen får fri tillgång till ett bra hö, olika bladgrönt och lite kaninpellets tillgodoses vitaminbehovet. Kaniner behöver inte heller en salt- eller mineralsten om de får en balanserad och omväxlande kost. Tillgång till saltsten kan till och med bidra till att kaninen bildar urinsten vilket gör den sjuk.

Återvinning
Nattavföring bildas i blindtarmarna och avges vanligen på kvällen. Nattexkrementerna är grönare, lite mjukare och luktar mer än den vanliga spillningen. Gnagaren äter ofta upp avföringen direkt från ändtarmen och tillgodogör sig på så sätt de vitaminer och den näring som finns kvar. Beteendet är mycket viktigt för kaninens välbefinnande.

Urin
Kaninens urin är normalt gul och eventuellt grumlig . En kalkrik kost med litet vattenintag ger en koncentrerad och vitgrumlig urin. Det är viktigt att tänka på att en kalkrik kost under lång tid kan öka risken för grusbildning i urinblåsan vilket ger hälsoproblem. Viss kost rikt på ämnet porfyrin kan rödfärga urinen vilket är helt normalt. Ibland uppkommer färgförändringen spontant, men detta är helt normalt. Om du är osäker på om urinen är normalt rödfärgad eller om det är blod i urinen kan du låta en veterinär undersöka detta.

Tandproblem
Felaktig avel och framför allt felaktig utfodring orsakar problem med kaninens tänder och bett. Framför allt kindtänderna men också framtänderna kan slitas snett i förhållande till varandra. Ökad salivering och blöt päls under haka och på bröst och svårigheter att tugga och svälja är tecken på tandproblem. Fel- och överväxta tänder kan även orsaka muninfektioner och sår i munhålan. Om problemet inte åtgärdas svälter kaninen tillslut ihjäl. Det är därför mycket viktigt att hålla noggrann uppsikt över kaninens munhälsa och åtgärda problemen efter hand.

Marsvin - Livsviktig C-vitamin

Tillskott av C-vitamin är essentiellt (livsnödvändigt) för marsvin då de inte själva kan tillverka vitaminet. C-vitamin, askorbinsyra, måste därför tillföras dagligen via kosten för att undvika bristsjukdom.

Skörbjugg
Sjukdomen, också kallad skörbjugg, kan yttra sig som aptitlöshet eller svårigheter att äta då sjukdomen leder till tandlossning. Marsvinet rör sig ofta ovilligt då lederna ömmar. Rinniga ögon och torr och glanslös päls är ytterligare symtom på C-vitaminbrist.
Unga individer har drabbas hårt av C-vitaminbrist och därför bör marsvin få askorbinsyra redan som nyfödda. Marsvin med skörbjugg svarar ofta snabbt på behandling och prognosen är god förutom i de fall där kroniska ledförändringar redan bildats.
Eftersom marsvin lätt drabbas av andra sjukdomar i samband med skörbjugg är det bäst att låta en veterinär undersöka det och behandla eventuella komplikationer.

Daglig tillförsel
Det finns olika sätt att tillföra marsvinet dagligt C-vitamin. Tillförsel direkt i munnen är att föredra av följande anledningar:

– Tillskott i dricksvattnet förutsätter att marsvinet dricker tillräckligt för att få i sig adekvat mängd vitamin

– Vitaminet bryts snabbt ner i vatten och i kontakt med ljus

-C-vitaminberikat pellets måste vara högst 6 veckor gammalt från tillverkningsdatumet räknat

– Pellets i lösvikt förlorar snabbt i kvalité då det utsätts för luft.

Marsvin behöver 5-10 mg c-vitamin per kilo dagligen och bör få detta tillskott under livets alla faser.Eftersom c-vitamin är vattenlösligt utsöndras överskottet i urinen vilket innebär att risken för överdosering som leder till sjukdom är ytterst minimal.

Frukt och grönt
Utfodra gärna marsvinet med c-vitaminrikt frukt och grönt utöver det extra tillskottet. Kiwi, apelsin, grönkål, persilja och broccoli är rika på c-vitamin. Tänk dock alltid på att introducera ny kost successivt i små portioner för att minska risken för foderrelaterade störningar i marsvinets mag-tarmkanal.

dsc02236