Sista besöket

Beslutet om att ens vän ska få sluta sina dagar är oftast svårt.
Sista besöket

BESLUTET

Beslutet om att ens vän ska få sluta sina dagar är oftast svårt.

Om djuret är gammalt och mycket sjukt kan beslutet innebära en lättnad både för djuret och dess ägare, men förtvivlan och sorgen är densamma. Andra gånger kan det vara svårt att själv bedöma djurets livskvalité och hur pass dåligt det mår. Det kan då vara skönt att låta en veterinär undersöka djuret för att sedan, tillsammans med dig, diskutera olika alternativ.

Viktigt att tänka på är att, till skillnad från människor, har djuren förmånen att undslippa långvarigt och onödigt lidande. Detta kan vara en tröst i den sorg och saknad ett älskat djur lämnar efter sig.

BESÖKET

Veterinär Therése J. kommer att gå igenom vad som kommer att hända och du har möjlighet att fråga om det är några oklarheter samt framföra eventuella önskemål. De flesta vill närvara vid själva avlivningen vilket är positivt eftersom detta oftast ger djuret ökad trygghet. Andra vill inte vara med vid själva avlivningen utan se djuret först efteråt. Ytterligare andra lämnar hellre djuret hos mig. Det viktigaste är att vi gör det känns mest rätt för dig och ditt djur. Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det sista besöket är och gör mitt yttersta för att det ska gå lugnt och värdigt till.

Jag erbjuder även hembesök i Växjö och dess närhet då det är dags för ditt djur att somna in. Kontakta mig gärna för mer information.

VAD HÄNDER SEDAN?

Om du vill kan du ta hem ditt ditt djur för begravning. Inom Växjö kommun är det tillåtet att begrava smådjur på egen mark med hänsyn tagen till vatten och liknande. Kontakta din kommun för närmare information.

Du kan också låta kremera djuret. Vi anlitar Flattinge smådjurskremering för att ombesörja kremering av djur. Du kan välja på samkremering och separatkremering.

Samkremering innebär att ditt djur kremeras tillsammans med andra djur och askan sprids i krematoriets minneslund. Du är när som helst välkommen att besöka minneslunden utanför Ljungby.

Om du önskar separat kremering får du tillbaka en träurna med askan efter ditt eget djur. Urnan kan därefter gravsättas på egen mark eller spridas på Villans äng, en minnesplats för sällskapsdjur som tillhandahålls av Växjö kommun.