Drop-in vaccinationen pågår torsdagar
t om 8 juni 2017.

Därefter vaccination efter tidsbeställning.

Det är stor efterfrågan på vaccination under kvällstid. För att kunna erbjuda denna service har jag därför inte möjlighet till rådgivning eller övrig vård vid dessa tillfällen. Önskar du konsultation utöver vaccinering, vänligen kontakta mig för att boka ordinarie besökstid!

Vaccination av hund

Alla hundar bör vaccineras mot parvo, valpsjuka, HCC (smittsam leverinfektion) som är potentiellt dödliga sjukdomar. Hund som överlevt den akuta sjukdomsfasen med hjälp av intensivvård kan drabbas av kroniska besvär. Hundar som vistas i hundrika miljöer såsom utställning, tävling, pensionat och rastgård kan även vaccineras mot kennelhosta.

Grundvaccination
Unga valpar vaccineras vid 8 veckors ålder för at få ett så tidigt skydd som möjligt. Dock kan de antikroppar som valpen fått via modersmjölken inverka negativt på vaccineringens effekt vid åtta veckors ålder. Därför ges en ny vaccination vid tolv veckors ålder då valpens eget immunförsvar är fullt utvecklat och ett optimalt och varaktigare skydd kan bildas.

Vuxna hundar vaccineras vid ett års ålder samt återvaccineras därefter med 1-3 års intervall beroende på vilket smittryck den utsätts för.

Vaccination av katt

Kattens parvovirus som ger upphov till den potentiellt dödliga sjukdomen kattpest följer lätt med på kläder och skor. Därför bör alla katter, även inomhuskatter, vaccineras mot kattpest. Inomhuskatter som ska vistas på pensionat eller ställas ut samt utekatter bör också vaccineras mot kattsnuva.

Grundvaccination
Grundvaccinering innebär att katten vaccineras vid två tillfällen med tre-fyra veckors intervall för att aktivera immunförsvaret ordentligt och därmed få optimalt skydd.

Kattungar vaccineras vanligten vid nio och tolv års ålder. Vid högt smittryck, t ex i i hem för hittekatter eller uppfödare, kan kattungarna börja vaccineras vid 6 veckors ålder.

Äldre kattungar och vuxna oskyddade katter vaccineras två gånger med tre-fyra veckors intervall.

 

 

Kontaktuppgifter

Ring 0470 – 407 70